SYMPOSIUM
BASSOON
NORDIC

Det Nordiske Fagottsymposium og dets 
21. samling 
i Bergen
29 September til 
2 Oktober 2016
Sarah Warner Vik
Solofagottist i Trondheim Symfoniorkester og fagottlærer ved NTNU i Trondheim.
Eirik Birkeland
Førsteamanuensis ved Musikkhøgskolen og tidligere alternerende solofagottist i Oslo Filharmoniske Orkester

Per Hannevold og John Miller arrangerte for enogtyvende gang det Nordiske Fagottsymposium i Bergen.


Nytt av året var at vi inviterte solofagottist Sarah Warner Vik fra Trondheim Symfoniorkester og førsteamanuensis ved Musikkhøgskolen og tidligere alternerende solofagottist i Oslo Filharmonien, Eirik Birkeland for å konsolidere vår virksomhet.

Dette henger sammen med et samarbeid med Norges Musikkorps Forbund, UNOF og Valdres Sommersymfoni / Barrat Due.


«Unge Fagottister 2026» er et nasjonalt prosjekt som ble etablert i forbindelse med Symposiet i oktober. Gjennom et langsiktig og systematisk samarbeid mellom kulturskoler, korps, orkestre, høyere musikkutdanningsinstitusjoner, organisasjoner, profesjonelle utøvere og pedagoger ønsker vi å gi et løft av varig betydning for rekrutteringen av unge fagottister i Norge.
Nedenfor; lærerstaben med kursets yngste deltager, Sjur på 13 år!